Đóng

Khoa chuyên môn

Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA: Nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không […]

21/03/2022

Khoa Điện – Tự động hóa

KHOA ĐIỆN – TỰ ĐỘNG HÓA CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA: Nghề: Điện công nghiệp – Trình độ Cao đẳng […]

21/03/2022

Khoa Điện tử – Viễn thông

KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA: Nghề: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử * […]

21/03/2022

Khoa Công nghệ thông tin

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁC NGÀNH/ NGHỀ ĐÀO TẠO CỦA KHOA: Nghề: Công nghệ thông tin – Trình độ: Cao […]

21/03/2022