Đóng

Hệ trung cấp

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 5210408 Tín chỉ: 53 Kỹ năng chính được đào tạo Cài đặt và sử dụng thành thạo các […]

15/03/2022

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 5480201 Tín chỉ: 54 Kỹ năng chính được đào tạo Vận hành, bảo trì các hệ thống máy […]

15/03/2022

Thiết kế trang web

Mã ngành: 5480214 Tín chỉ: 60 Kỹ năng chính được đào tạo Sử dụng thành thạo công cụ xử lý […]

14/02/2022

Điện công nghiệp

Mã ngành: 5520227 Tín chỉ: 53 Mô tả nghề Nghề Điện công nghiệp “có mặt” ở hầu hết các lĩnh […]

14/02/2022