Đóng

Hệ cao đẳng

14/02/2022

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 6480201

Tín chỉ: 90

Kỹ năng chính được đào tạo:

 • Tham gia vận hành và bảo trì được các hệ thống máy tính trong các doanh nghiệp
 • Thiết kế, lắp ráp, cài đặt, vận hành, bảo mật hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp
 • Thiết kế được trang web; khai thác, quản lý mạng và dịch vụ internet
 • Quản trị; sử dụng các phần mềm, hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và đồ họa
 • Có khả năng lập trình và tham gia phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 • Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường

Cơ hội việc làm:

 • Làm việc trong các công ty phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin như FPT, Vietsoft ware , CMC, Misa,…; các công ty thiết kế website; gia công phần mềm
 • Tư vấn, thiết kế giải pháp mạng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin
 • Vận hành, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật viên, chuyên viên trong các bộ phận vận hành, quản trị và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học
 • Tự mở cửa hàng cài đặt, sửa chữa máy tính