Đóng

Đăng ký xét tuyển

Đăng ký xét tuyển

Bạn biết đến trường qua kênh thông tin nào?

Họ và tên(*)

Giới tính(*)

Trình độ văn hóa(*)


Ngày tháng năm sinh(*)

Số CCCD(*)

Số điện thoại(*)

Địa chỉ email(*)

Thí sinh thuộc diện(*)

Nơi tốt nghiệp (THCS/THPT)(*)

Đối tượng ưu tiên

Hộ khẩu thường trú(*)

Huyện(*)
Tỉnh/TP(*)

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển(*)

Họ tên người nhận(*)
Số điện thoại người nhận(*)
Địa chỉ người nhận(*)

Đăng ký ở ký túc xá

Không

Đăng ký xét tuyển vào hệ

Chọn hệ Cao Đẳng

Chọn nghề hệ Trung Cấp

Trung cấp (Song bằng_hệ9+)

Chọn nghề hệ Cao Đẳng Liên Thông

Chọn nghề hệ Đại Học Liên Thông

Chọn nghề hệ Sơ Cấp

Chọn nghề hệ Ngắn Hạn

Đính kèm ảnh (nếu có)

Thí sinh có thể gửi kèm ảnh chụp 1 trong số các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng tốt nghiệp tạm thời

+ Chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 12

+ Bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3