Đóng

Hệ cao đẳng

15/03/2022

Quản trị mạng máy tính

Mã ngành: 6480209

Tín chỉ: 90

Kỹ năng chính được đào tạo

 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng

 • Quản trị thành thạo các website đã có

 • Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính

 • Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router

 • Xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Thiết kế, vận hành, bảo trì và nâng cấp thành thạo các hệ thống mạng nội bộ

 • Cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ trên nền tảng Windows Server

 • Triển khai được hệ thống Firewall và các dịch vụ bảo mật hệ thống

 • Có khả năng làm việc độc lập, tự tạo ra việc làm theo yêu cầu thị trường

Cơ hội việc làm

 • Làm việc trong các công ty phát triển công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông

 • Quản trị mạng tại các doanh nghiệp

 • Thực hiện việc thi công hoặc quản lý thi công công trình mạng cho các hộ gia đình, cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý trong các công ty phát triển mạng máy tính

 • Các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin

 • Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin

 • Các bộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin

 • Các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin